Сура: Ali 'Imran
Аят 3/43

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ

Эй Марям, Раббингнинг амрига таслим бўл ҳамда бўйин эгувчилар билан бирга бўйин эггин!”

Пояснение: