Сура: Al-Falaq
Аят 113/4

وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

Ришталар*га тупурувчиларнинг ёмонлигидан, (боғланган аҳдларни бузгувчилар)

Пояснение: